Služby

SAP CRM

Ak chce byť firma v dnešnej dobe dlhodobo úspešná musí najmä dobre poznať svojich zákazníkov. Len firmy, ktoré dobre poznajú svojich zákazníkov a flexibilne reagujú na meniace sa požiadavku trhu, môžu ťažiť z dlhodobej spokojnosti a vernosti svojich zákazníkov.

Modul SAP CRM poskytuje 360° pohľad na vašich zákazníkov. Takisto poskytuje množstvo nástrojov, vďaka ktorým je možné flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky trhu. Pomocou týchto informácií a nástrojov budete ponúkať lepšie služby pre svojich zákazníkov. Výsledkom čoho budú spokojnejší a verní zákazníci, ktorý sa na Vašu firmu vždy znovu obrátia.

Mobilné aplikácie

Využívanie SMART telefónov sa stalo v súčasnosti štandardom. SMART telefóny poskytujú dostatočný výpočtovú kapacitu, aby dokázali pokryť niektoré potreby na informačný systém podniku. Vďaka mobilným aplikáciám môžu byť vaši zamestnanci pracovať z akéhokoľvek miesta na zemi. Prípadne pomocou mobilnej aplikácie môžete poskytovať dodatočné služby svojim zákazníkom.

Zameriavame sa na vývoj mobilných aplikácií s prepojením na informačný systém SAP CRM. Naše skúsenosti s týmto informačným systémom, umožňujú aby sme navrhli a uviedli do prevádzky jedinečné mobilné aplikácie. Našou výhodou oproti iným firmám je dokonalá znalosť SAP CRM, čím dokážeme predísť mnohým problémom s implementáciou vašou mobilnou aplikáciou.

Automatizácia podnikových procesov

V dnešnom svete sa do popredia dostali aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety a takisto sa začína čoraz viac využívať internet vecí (Internet of Things). Väčšina firiem už dnes ponúka rôzne aplikácie, ktoré umožňujú zákazníkom jednoduchšie komunikovať s firmou. Moderné informačné systémy musia vedieť správne spracovať dáta aj z takýchto externým zdrojov. Naši konzultanti majú skúseností s automatickým spracovaním takýchto dát v informačnom systéme SAP a vedia Vám navrhnúť vhodné riešenia šité priamo pre Vašu firmu. Využívaním automatického spracovanie dát z externých zdrojov rozširujete portfólio vašich služieb bez zvyšovania prácnosti pre vašich zamestnancov, čím dosahujete značnej úspory nákladov.

O nás

O nás

Spoločnosť Avisani vznikla v roku 2015 a zaoberá sa konzultačnou a programátorskou činnosťou so zameraním na informačný systém SAP. Snahou spoločnosti je poskytovať našim zákazníkom jednoduché riešenia, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky. Výhody takýchto riešení sú: jednoduchšia a lacnejšia údržba systému, jednoduchšia úprava existujúcich riešení, rýchlejší informačný systém, rýchlejšie preberania vytvorených funkcií interným tímom. Takéto riešenia si môžeme dovoliť navrhovať na základe dlhoročných skúseností našich certifikovaných konzultantov.

V spoločnosti sa snažíme neustále rozvíjať a sledovať najnovšie trendy v IT sektore. Naši konzultanti Vám vedia poskytnúť svoje kvalifikované služby tiež v nasledujúcich oblastiach: automatizácia podnikových procesov, tvorba mobilných aplikácií s prepojením na SAP informačný systém.