SBB-CFF-FFS | AVISANI

SBB-CFF-FFS

Švajčiarsko, verejná doprava

Subdodávka pre DXC Technology

SAP CRM 7.0 EhP 4, SAP Hybris Marketing 2020

  • Vývojárske a konzultačné služby
  • Podpora prevádzky produkčného prostredia SAP CRM
  • Implementácia zmien (novej funkcionality) do systému SAP CRM

Potrebujete viac informácií?
Pošlite nám správu.

    Vaše osobné údaje budú spracované len za účelom spracovania Vašej požiadavky (v zmysle čl. 6 bod 1/b GDPR) a spätného informovania o jej vybavení. Osobné údaje budú zlikvidované do 30 dní po konečnom spracovaní Vašej požiadavky.