Automatizácia podnikových procesov | AVISANI | AVISANI

Automatizácia podnikových procesov

Automatizácia podnikových procesov prináša množstvo benefitov, ktoré umožňujú zamestnancom pracovať rýchlejšie, efektívnejšia a s menšou chybovosťou.
Vyvinuli sme pre vás nástroj ASP, ktorý umožní automatické vykonávanie podnikových procesov v SAP CRM. Vďaka nášmu nástroju automatizácie ušetríte množstvo času, ktoré by vám zabrali manuálne a opakujúce sa úlohy.

Kontaktujte nás

Charakteristika nástoja ASP

Náš nástroj ASP je určený na automatizáciu podnikových procesov v SAP CRM, pričom je použiteľný vo viacerých moduloch SAP. Podporuje paralelné spracovávanie žiadostí, čiže dokáže automaticky spracovať procesy vytvorené viacerými používateľmi súčasne.

Výhody automatizácie podnikových procesov

 • Šetrí čas aj peniaze | AVISANI

  Šetrí čas aj peniaze

  Náš nástroj ASP je určený na automatické spracovávanie procesov v prostredí SAP CRM, pričom je použiteľný vo viacerých moduloch SAP. Podporuje paralelné spracovávanie žiadostí, čiže dokáže automatický spracovávať procesy vytvorené viacerými používateľmi súčasne.

 • Presné a bezpečné firemné dáta | AVISANI

  Presné a bezpečné firemné dáta

  Znížením počtu manuálnych činností v rámci podnikových procesov dokážete obmedziť výskyt chybných dát v SAP CRM až o 70%. Vďaka presnejším dátam získate lepší prehľad o aktuálnej situácii v spoločnosti a máte k dispozícii kvalitnejšie podklady pre prijatie dôležitých rozhodnutí.

 • Efektívnejšia spolupráca s partnermi | AVISANI

  Efektívnejšia spolupráca s partnermi

  Do vášho systému SAP CRM môžu byť integrovaní aj externý poskytovatelia služieb, čím zjednodušíte vaše podnikové procesy a znížite pravdepodobnosť straty alebo nesprávneho umiestnenia údajov.

Chcete vedieť viac?
Pošlite nám správu.

  Vaše osobné údaje budú spracované len za účelom spracovania Vašej požiadavky (v zmysle čl. 6 bod 1/b GDPR) a spätného informovania o jej vybavení. Osobné údaje budú zlikvidované do 30 dní po konečnom spracovaní Vašej požiadavky.