E.ON Business Services Czech Republic | AVISANI

E.ON Business Services Czech Republic

Česká Republika, utilitný priemysel

SAP CRM 7.0 EhP 4 s integráciou SAP ISU 6.0 EhP8

  • Implementácia nového IS SAP CRM 7.0 EhP 4 s integráciou na SAP ISU 6.0 EhP8
  • Konzultačné a ABAP programátorské služby
  • Zodpovednosť za implementáciu ISU process frameworku (obslužné procesy vrátane hromadných procesov nad objektami ponúk, zmlúv)
  • Zodpovednosť za tvorbu rozhrania a frameworku pre správu vstupných a výstupných dokumentov pre nasledujúce objekty: zákazník, zmluvný účet, VAS, komoditná zmluva, ROS, reklamácie. Integrácia na systém riadenia tvorby a archivácie výstupných dokumentov - tlač cez stream server/ email / SMS. Integrácia na podatelňu, jednotnú frontu z pohľadu riadenia archivácie a povinnosti vstupných dokumentov k procesom
  • Spolupráca na automatizácii podnikových procesov v SAP CRM
  • Tvorba aplikácie na kompletnú správu recenzie zákazníka
  • Migrácia zmlúv a ponúk

Zmeny v SAP systéme ?
Dohodnite si s nami stretnutie

    Vaše osobné údaje budú spracované len za účelom spracovania Vašej požiadavky (v zmysle čl. 6 bod 1/b GDPR) a spätného informovania o jej vybavení. Osobné údaje budú zlikvidované do 30 dní po konečnom spracovaní Vašej požiadavky.